Bruksvilkår

Vilkårene gjelder for brukerne av Difis e-læringskurs og læringsplattform.

Oppsummering:

  • Difi lagrer navn og e-postadresse ved påmelding til e-læringskurs, og får tilgang på virksomhetsnavn gjennom e-postdomenet.
  • Personopplysninger lagres, men aggregeres ved bruk i statistikk, rapporter og evaluering.
  • Difi rapporterer på antall brukere per e-læringskurs og brukertilfredshet.
  • I e-læringskurs hvor du blir påmeldt av din leder eller en annen med fullmakt til dette i din virksomhet, vil vedkommende ha tilgang til individdata. Ansvaret for håndtering og oppfølging av disse individdataene ligger hos leder eller administrator i din virksomhet, og ikke Difi.

1. Kort om hva bruksvilkårene handler om

Bruksvilkårene handler om hvordan Difi samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Vilkårene inneholder informasjon du har krav på i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

2. Samtykke

Alle brukere må akseptere bruksvilkårene før de kan benytte Difis e-læringskurs og læringsplattform. Dersom du ikke bekrefter samtykke vil du ikke få tilgang til å logge inn på læringsplattformen og e-læringskursene.

3. Hvilke personopplysninger lagrer Difi?

Ved påmelding til våre e-læringskurs registrerer hver bruker informasjon om seg selv ved første innlogging. Personopplysningene som registreres er navn og e-postadresse. Disse opplysningene er en forutsetning for at du skal få tilgang til e-læringskursene og læringsplattformen, og at vi kan ta vare på kurshistorikken, slik at du for eksempel kan fortsette på et kurs du har begynt på ved en tidligere pålogging. Gjennom e-postdomene får Difi tilgang til virksomhetsnavn.

3.1 Progresjon på personlig nivå (individdata)

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. På Difis læringsplattform lagrer vi data på individnivå. Dette omfatter sporing av forløpet til den enkelte bruker, altså hvem som har gjennomført hva, hvor mye samt hvor lang tid brukeren har brukt.

3.2 Hvor lenge lagres personopplysningene?

Historikken blir liggende til brukeren ber om at den slettes. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå.

Du kan be om at dine data slettes ved å følge fremgangsmåten beskrevet på læringsplattformen. Alle opplysninger blir da slettet, og du må registrere deg på nytt for å få tilgang til e-læringskursene igjen.

4. Hva bruker Difi personopplysningene til?

4.1 Rapportering av bruksstatistikk og brukertilfredshet

Difi benytter dataene til informasjon og statistikk om antall brukere på e-læringskursene. Dette er en del av styringsinformasjonen til vårt eierdepartement. Vi presiserer at personopplysningene aggregeres ved bruk og kan ikke spores til enkeltbrukere.

Evalueringsresultater ligger også som personopplysninger hos Difi. De aggregeres ved bruk for å rapportere på brukertilfredshet på e-læringskursene.

4.2 Oppfølging og påminnelser

Når du gir samtykke har Difi mulighet til å benytte e-postadressen din til å tilby tilsvarende eller lignende arrangementer, og/eller supplerende opplæringstilbud. Vi kan også gi varsler om oppdaterte versjoner av kurs.

Det kan også være at vi sender deg en automatisk påminnelse dersom du ikke har fullført påbegynt kurs.

5. Hvem har tilgang til personopplysningene?

Difi er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Det er Difis ansvarlige for statistikk/rapportering på bruk av e-læringskursene som har tilgang til dataene. Vi produserer to typer rapporter som gis til ansvarlig for hvert enkelt kurs:

  1. Rapport med aggregerte tall på brukere av kurset (antall brukere per virksomhet).
  2. Aggregerte progresjonsrapporter (personopplysninger holdes anonymt, men det gis tilgang til progresjonsmønsteret til brukerne av e-læringskurset).

Ved utlevering av statistikk eksternt gis kun aggregerte tall på antall brukere av kurset og brukertilfredshet.

5.1 E-læringskurs med påmelding av egne ansatte i virksomheten

I kurs hvor vi legger opp til påmelding av ansatte/grupper internt har leder og/eller administrator for den enkelte enhet/virksomhet tilgang på individdata for sine påmeldte. Ansvaret for håndtering og oppfølging av disse individdataene ligger hos leder/administrator, og ikke Difi.