Bruksvilkår

Vilkårene gjelder for brukerne av DFØs e-læringskurs og læringsplattform.

Oppsummering:

  • DFØ lagrer navn og e-postadresse ved påmelding til e-læringskurs, og får tilgang på virksomhetsnavn gjennom e-postdomenet.
  • Personopplysninger lagres, men aggregeres ved bruk i statistikk, rapporter og evaluering.
  • DFØ rapporterer på antall brukere per e-læringskurs og brukertilfredshet.

1. Kort om hva bruksvilkårene handler om

Bruksvilkårene handler om hvordan vi samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Vilkårene inneholder informasjon du har krav på i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

2. Samtykke til bruk av påloggingsløsningen

Alle brukere må akseptere bruksvilkårene for påloggingsløsningen. Dersom du ikke samtykker får du ikke logget inn på læringsplattformen og e-læringskursene.

3. Hvilke personopplysninger lagrer DFØ?

Ved påmelding til våre e-læringskurs registrerer hver bruker informasjon om seg selv ved første innlogging. Personopplysningene som registreres er navn og e-postadresse. Disse opplysningene er en forutsetning for at du skal få tilgang til e-læringskursene og læringsplattformen, og at vi kan ta vare på kurshistorikken, slik at du for eksempel kan fortsette på et kurs du har begynt på ved en tidligere pålogging. Gjennom e-postdomene får DFØ tilgang til virksomhetsnavn.

3.1 Progresjon på personlig nivå (individdata)

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. På DFØs læringsplattform lagrer vi data på individnivå. Dette omfatter sporing av forløpet til den enkelte bruker, altså hvem som har gjennomført hva, hvor mye samt hvor lang tid brukeren har brukt.

3.2 Hvor lenge lagres personopplysningene?

Historikken blir liggende til brukeren ber om at den slettes. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå.

3.3 Hvordan går du frem for å be om sletting av personopplysninger?

Du kan be om at dine data slettes fra Læringsplattformen ved å velge menyvalget Slett meg Min side. Du kan også be deg slettet i påloggingsløsningen https://brukar.difi.no/. Da sletter du deg fra alle systemer som bruker denne påloggingsløsningen.

4. Hva bruker DFØ personopplysningene til?

DFØ benytter dataene til informasjon og statistikk om antall brukere på e-læringskursene. Dette er en del av styringsinformasjonen til vårt eierdepartement. Vi presiserer at personopplysningene aggregeres ved bruk og kan ikke spores til enkeltbrukere.

Evalueringsresultater ligger også som personopplysninger hos DFØ. De aggregeres ved bruk for å rapportere på brukertilfredshet på e-læringskursene.

5. Hvem har tilgang til personopplysningene?

DFØ er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Det kun plattformadministratorer som har tilgang til dataene. Vi produserer to typer rapporter som gis til ansvarlig for hvert enkelt kurs:

  1. Rapport med aggregerte tall på brukere av kurset (antall brukere per virksomhet).
  2. Aggregerte progresjonsrapporter (personopplysninger holdes anonymt, men det gis tilgang til progresjonsmønsteret til brukerne av e-læringskurset).

Ved utlevering av statistikk eksternt gis kun aggregerte tall på antall brukere av kurset og brukertilfredshet.