Endringsledelse

Kommentarer

Enkelt kurs, med det mener jeg at det ble brukt få ord til å forklare mye. Kurset gave mange ulike verktøy å bruke, noe som er viktig i arbeid med ulike medarbeidere.
30. september 2018
Enkelt, overkommelig omfang og med flere gode punkter og forslag.
30. august 2018
Flott kurs
23. august 2018
Fin måte å få reflektert over egen praksis på. Viktig å sette av tid og være tilstede uten avbrytelser når kurset tas, tenker jeg. Svært pedagogisk fremstilling, som opplevdes både som positivt og negativt.
1. august 2018
Helhetlig blikk på endringsledelse for lederen som må balansere mellom utvikling og forvaltning. Bra knagger!
10. juli 2018
Underholdende, lærerikt og intuitivt.
10. juli 2018