Endringsledelse

Kommentarer

lærerikt
16. mars 2021
Interessant
14. mars 2021
Her var det mange nyttige tips å hente. Jeg likte spesielt godt innspill til hvordan man kan snu motstand til engasjement.
5. november 2020
Bra kurs med mange nyttige poenger å ta med seg videre.
8. oktober 2020
Ja, absolutt
2. september 2020
Nyttig kurs for å få innsikt i hvordan drive endringer i organisasjonen
14. august 2020
Nyttig og praktisk
17. juni 2020
Moduloppbygging og refleksjonsspørsmålene gjorde at den nye kunnskapen vil sitte lenge.
7. April 2020
gode moduler med relevante arbeidsoppgaver og eksempler som var lett å kjenne igjen
1. April 2020
UNN sine ledere har nettopp fått kurset i "Kompetansemodulen". Fint å reflektere over temaer i kurset.
11. mars 2020
Fint å lære i fred og ro. Det gir tid til ettertanke. Mange gode innspill gjennom videoene som er med i alle delene av kurset.
22. august 2019
Enkelt kurs, med det mener jeg at det ble brukt få ord til å forklare mye. Kurset gave mange ulike verktøy å bruke, noe som er viktig i arbeid med ulike medarbeidere.
30. september 2018
Enkelt, overkommelig omfang og med flere gode punkter og forslag.
30. august 2018
Flott kurs
23. august 2018
Fin måte å få reflektert over egen praksis på. Viktig å sette av tid og være tilstede uten avbrytelser når kurset tas, tenker jeg. Svært pedagogisk fremstilling, som opplevdes både som positivt og negativt.
1. august 2018
Helhetlig blikk på endringsledelse for lederen som må balansere mellom utvikling og forvaltning. Bra knagger!
10. juli 2018
Underholdende, lærerikt og intuitivt.
10. juli 2018