Gode beslutningsgrunnlag - hvordan utrede statlige tiltak

Kommentarer

Skulle gjerne ha sett at spørsmålene i quizen var litt vanskeligere, og at det var litt mer interaktivt totalt sett. Likevel et veldig nyttig kurs, som jeg følte jeg lærte mye av. Jeg kommer klart til å anbefale det til kolleger, og benytte det jeg lærte fremover.
21. juli 2020
Kurset hadde kanskje litt for mykje tekst.
14. mai 2020
Det var litt teksttungt, og videoene gjentok bare det som var skrevet tidligere. Litt langt.
20. April 2020
Kurset kan muligens antyde noe mer om krav til kompetanse, særlig knyttet til spørsmål 4 og da spesielt når vi snakker om fullstendig samfunnsøkonomisk analyse.
27. mars 2020
Det kan bli mye tekst.
12. desember 2019
quiz er for enkel og burde inneholde flere spm. Fint med lenker i e-læringen
27. juli 2019
Veldig bra kurs, med god veiledning og forståelige eksempler.
26. April 2019
Kurset er sikkert greit for den som ikke kan noe, men for en erfaren jurist er det altfor trivilet
4. April 2019
Godt språk og fin variasjon med video og quiz underveis (litt for enkle spørsmål?). Passe krevende nivå faglig sett, ikke for lett eller for vanskelig. Ellers et innspill til språkbruk i veilederen i samfunnsøkonomisk analyse (fig.3.7), som det vises til i kurset: Her står det "lite, middels og STORT positivt/negativt", det er feil språkbruk på norsk, ingen sier "stort positivt/negativt". Det vil være bedre og riktig å bruke "lite, middels og SVÆRT positivt/negativt".
13. mars 2019
Stort sett et veldig nyttig kurs, som folk best skjønner nytten av hvis de faktisk har gjort en utredning. Noen småfeil (eks. mangler fullstendig beskrivelse av nullalternativ før det kommer i quizen) men ellers veldig bra!
4. mars 2019
Jeg satt med veilederen i papir ved siden av meg underveis og fant det nyttig.
26. februar 2019
Viktig metodikk.
11. februar 2019
Jeg skulle gjerne sett reelle eksempler på gode utredninger hvor vi kunne lese deler som viser de ulike punktene under utredningsinstruksen
28. januar 2019
Bra med eksempler for å vise praktisk bruk.
21. november 2018
Dette var et lett fattelig kurs, og har god nytte:-)
22. oktober 2018
Litt for mye overlapp mellom informasjonen i videoene og i teksten.
6. september 2018
Se kommentar om vurdering av kurset.. I tillegg, ville det vært interessant å se dette i perspektiv av innovasjon. Her forutsetter man at det foreligger et problem - da kan man ofte låse seg til å gjøre tiltak ut av problemet enn å åpne for nye "uante" muligheter.. vet ikke, men en tanke.
3. august 2018
Fullføring av kurset kunne kanskje belønnes med en "I
19. juli 2018
Jeg likte kurset godt, og tror det kan være en god innføring i tiltaksanalyser etter utredningsinstruksen for de som har begrenset erfaring. Som samfunnsøkonom ble kurset litt vel grunnleggende på en del områder, men jeg likte det likevel godt som en gjennomgang og oppfriskning av innholdet i utredningsinstruksen. Videoene i kurset opplevde jeg som litt i overkant overlappende med teksten de følger. Hvordan ville det være å bytte plass på videoen og teksten om et tema, slik at videoen gir innføringen og teksten oppsummerer innholdet? På den måten kan man bruke kort eller lang tid med teksten etter å ha sett videoen avhengig av forkunnskap.
18. juni 2018