Gode beslutningsgrunnlag - hvordan utrede statlige tiltak

Kommentarer

Bra med eksempler for å vise praktisk bruk.
21. november 2018
Dette var et lett fattelig kurs, og har god nytte:-)
22. oktober 2018
Litt for mye overlapp mellom informasjonen i videoene og i teksten.
6. september 2018
Se kommentar om vurdering av kurset.. I tillegg, ville det vært interessant å se dette i perspektiv av innovasjon. Her forutsetter man at det foreligger et problem - da kan man ofte låse seg til å gjøre tiltak ut av problemet enn å åpne for nye "uante" muligheter.. vet ikke, men en tanke.
3. august 2018
Fullføring av kurset kunne kanskje belønnes med en "I
19. juli 2018
Jeg likte kurset godt, og tror det kan være en god innføring i tiltaksanalyser etter utredningsinstruksen for de som har begrenset erfaring. Som samfunnsøkonom ble kurset litt vel grunnleggende på en del områder, men jeg likte det likevel godt som en gjennomgang og oppfriskning av innholdet i utredningsinstruksen. Videoene i kurset opplevde jeg som litt i overkant overlappende med teksten de følger. Hvordan ville det være å bytte plass på videoen og teksten om et tema, slik at videoen gir innføringen og teksten oppsummerer innholdet? På den måten kan man bruke kort eller lang tid med teksten etter å ha sett videoen avhengig av forkunnskap.
18. juni 2018