Innsyn – eit e-læringsmagasin om offentleglova

Kommentarer

Tidvis godt laget, men teknisk mye feil. Stoppet opp og uklart mtp navigasjon i kurset underveis.
12. April 2018
kurset var bra. Lærte mye nytt
11. April 2018
God og rask innføring i offentleglova
9. April 2018
Brukergrensesnittet kan med fordel bli mer intuitivt. Blant annet når en modul er ferdig, ventet jeg lenge, trodde det skulle komme noe mer. Før jeg til slutt trykket på X. Tenkte det var noe teknisk feil. I tillegg er det på enkeltkursene under hver modul ikke synlig at enkeltkursene er sluttført.
3. April 2018
Informativt og faglig, samtidig som det var lett og ledig i tonen.
23. mars 2018
Ikke ta en pause midt i en av modulene, da må du gjøre den på nytt. Ikke bruk fullskjermsmodus, da vil du få problemer med menyen til høyre.
21. mars 2018
Gjør i utgangspunktet tørt stoff om til relativt interessant informasjon, også for en som ikke har juridisk innsikt eller jobber med innsynskrav og offentlighet.
20. mars 2018
Bra kurs i og for seg. Da jeg er jurist og har jobbet flere år for arkiv med å vurdere innsynsbegjæringer og klagesaker ble det for banalt og måtte se gjennom alle filmene.
19. mars 2018
Strukturen i gjennomføringen var ikke helt intuitiv.
16. mars 2018
Navigasjonen var ikke optimal og lite intuitiv. Kurset stoppa ofte opp, og det var dårlige overganger til neste steg. Morsomt med "konkurranser", som gjorde at jeg våkna og måtte bruke de små grå! Alt i alt nyttig.
16. mars 2018
Mine resultater ble ikke logget og jeg måtte derfor ta noen av modulene flere ganger. Synes også det var vanskelig å se hvor i kurset jeg var under gjennomføring.
15. mars 2018
Film, film, film, film... Er så lei av film og pinlig humor og påtatt blink i øyet.
15. mars 2018
Vanskelig å navigere - vanskelig å vite om en modul er avsluttet eller ikke. Når man er ferdig med en video stopper det hele opp - uten at det dukker opp valg for hva du vil gjøre videre. Temmelig irriterende...
15. mars 2018
Platformen har noen problemer med at den låser seg og ikke går videre eller tilbake. Gjør det litt vanskelig å holde oversikt på hvor man befinner seg i kursløpet.
2. mars 2018
Morsomt og lærerikt kurs. Men, det gikk litt tid før jeg forstod hvordan jeg skulle komme til undermenyen og navigere til eksempler og ekspert. Hvordan få til en litt mer intuitiv navigering. Ellers oppfatter jeg språket i lovteksten som noe utilgjengelig mange ganger.
28. februar 2018
Veldig bra kurs for ansatte i Difi
27. februar 2018
Meget nyttig + viktig kurs. Jeg tror mange ansatte i Difi kjenner seg igjen i karakterene i den mørke skogen.
27. februar 2018
Jeg synes at kurset burde vært raskere. Ikke så mye prating og video.
26. februar 2018
Dette tok alt for lang tid! Det hadde vært bedre med mer egenaktivitet og mer informative deler om regelverket.
21. februar 2018
Forvirrende eksempler og for lite innføring i faktiske paragraftekster. Lite god funksjonalitet og flyt mellom seksjonene og filmene.
16. januar 2018
Det var vanskelig å finne ut kvar eg skulle klikke etter at ein del av kurset var ferdig. Same filmen kom oppatt fleire gonger.
11. januar 2018
Nyttig oppfrisker i offentlighetsloven og anvendelsen av den.
16. oktober 2017
Det tok litt lang tid, men var nyttig. Jeg har imidlertid ikke noe bruk for å vurdere innsyn i anskaffelsesproseser.
11. oktober 2017
Det var litt langvarig. Samme lærermengde kunne vært kommunisert på kortere tid. Quizzen var nyttig.
8. august 2017
Kurset er bra men tar for lang tid. Ved "konkurransen" var det forstyrrende at tipsene ble lest opp. Det er enklere å få lese selv. I oppstarten burde det vært en gjennomgang av hovedpunkter i lovgivning, evt. anbefaling til å se gjennom ulike lover før kurset
10. juli 2017