Innsyn – eit e-læringsmagasin om offentleglova

Kommentarer

Vanskelig å navigere - vanskelig å vite om en modul er avsluttet eller ikke. Når man er ferdig med en video stopper det hele opp - uten at det dukker opp valg for hva du vil gjøre videre. Temmelig irriterende...
15. mars 2018
Platformen har noen problemer med at den låser seg og ikke går videre eller tilbake. Gjør det litt vanskelig å holde oversikt på hvor man befinner seg i kursløpet.
2. mars 2018
Morsomt og lærerikt kurs. Men, det gikk litt tid før jeg forstod hvordan jeg skulle komme til undermenyen og navigere til eksempler og ekspert. Hvordan få til en litt mer intuitiv navigering. Ellers oppfatter jeg språket i lovteksten som noe utilgjengelig mange ganger.
28. februar 2018
Veldig bra kurs for ansatte i Difi
27. februar 2018
Meget nyttig + viktig kurs. Jeg tror mange ansatte i Difi kjenner seg igjen i karakterene i den mørke skogen.
27. februar 2018
Jeg synes at kurset burde vært raskere. Ikke så mye prating og video.
26. februar 2018
Dette tok alt for lang tid! Det hadde vært bedre med mer egenaktivitet og mer informative deler om regelverket.
21. februar 2018
Forvirrende eksempler og for lite innføring i faktiske paragraftekster. Lite god funksjonalitet og flyt mellom seksjonene og filmene.
16. januar 2018
Det var vanskelig å finne ut kvar eg skulle klikke etter at ein del av kurset var ferdig. Same filmen kom oppatt fleire gonger.
11. januar 2018
Nyttig oppfrisker i offentlighetsloven og anvendelsen av den.
16. oktober 2017
Det tok litt lang tid, men var nyttig. Jeg har imidlertid ikke noe bruk for å vurdere innsyn i anskaffelsesproseser.
11. oktober 2017
Det var litt langvarig. Samme lærermengde kunne vært kommunisert på kortere tid. Quizzen var nyttig.
8. august 2017
Kurset er bra men tar for lang tid. Ved "konkurransen" var det forstyrrende at tipsene ble lest opp. Det er enklere å få lese selv. I oppstarten burde det vært en gjennomgang av hovedpunkter i lovgivning, evt. anbefaling til å se gjennom ulike lover før kurset
10. juli 2017
Enkle forklaringer og variert innhold. Jeg brukte 2 timer da jeg stoppet for å notere ved flere anledninger.
5. juli 2017
Måten å lære på var bra! Jeg savnet muligheten til å spole tilbake i filmene når man noterer og ikke får med seg alt - og til å få et kompendie man kan skrive ut etterpå (hvis det ikke dukker opp helt på slutten da).
9. mai 2017