Varsling til offentlige myndigheter

Kommentarer

Bra og enkel forklaring, men det kunne vært flere tester underveis, slik at kursdeltakeren får prøvd kunnskapen sin i praksis
27. mars 2020
U.t er bra informert
6. februar 2020
Enkelt og tydelig forklart
12. januar 2020
Raskt å gjennomføre og enkelt, kort forklart gjennom tekst og film.
25. desember 2019
Nyttig og lærerikt
4. desember 2019
Fin Platform. Intuitivt.
7. november 2019
Viktig tema som bør friskes opp jevnlig.
23. september 2019
Enkel og grei beskrivelse på det viktigste vedr. varsling. Nyttig som bakgrunnsinformasjon for håndtering av varsler.
10. mai 2019