Begrip begrepene! – et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid

Kommentarer

Beste e-læringskurset hittil
29. januar 2021
Svært nyttig for alle som arbeider med språk (og det gjør jo de fleste av oss?).
26. mai 2020
Flott innføring. Gir en bedre basis når begrep skal defineres. Brukte mere enn 45 minutter.
22. mai 2020
Tydlig och kul!
4. mai 2020