Er det sikkert? Et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere

Kommentarer

Veldig viktig og tydelig budskap - kurset burde vært obligatorisk for alle ledere i staten.
6. April 2020
Verdifull innsikt i kritiske faktorer for virksomhets fremtid: kontinuerlig risikovurdering og informasjonssikkerhet fra A til Å i prosjekter.
1. April 2020
Jeg tok kurset for å undersøke om dette er noe vi kan bruke internt i opplæring av ledelsen. Jeg tenker at det egentlig ikke er et grunnlaggende kurs - mer en forberedelse til et mer grunnlaggende kurs om informasjonssikkerhet.
28. februar 2020
nyttig introkurs
6. juni 2019
Det var mye gjentakelse og noen av punktene er selvsagte.
4. oktober 2018
Det burde vært slik at modulene "hang" sammen i en kjede uten at det var nødvendig å gå til den neste modulen. Med mulighet for pause underveis vil dette lette tilgjengeligheten og opplevelsen på en enda bedre måte.
4. oktober 2018
ja
14. september 2018
Det var kjent stoff. kunne vært noe mer avansert/fordypende. Men veiledningsmaterialet deres supplerer kurset på en god måte!
24. mai 2018
Nyttig som teaser for å rette fokus på informasjonsikkerhet i ledergrupper.
2. mai 2018
Banalt
8. mars 2018
Kanskje ennå mer eksempler på f.eks. risikoer med tiltak. Hva skal man passe på
14. desember 2017
veldig greit å få dette repetert og sagt på en tydelig måte.
14. november 2017
Korte og poengterte moduler.
27. oktober 2017
Setter igang prosesser men går lite i detaljer
20. oktober 2017
Flott laget. Modulene har passe lengde.
8. oktober 2017
Mye info med få og velvalgte ord.
2. oktober 2017
Kort, men veldig informativt. Jeg er ikke en leder, men så lenge jeg satte meg inn i rollen så var det greit å tenke seg hva som må til.
29. september 2017
Enkelt og greit
28. september 2017
Ikke bare ledere bør ta dette kurset, men også IKT-ansatte, slik at de har samme begrepsapparat som ledere og enklere kan møte ledere når det dukker opp spørsmål.
28. september 2017
Kort og informativt kurs.
23. august 2017
Et tilsvarende kurs bør lages for de som ikke er ledere, for å styrke bevisstgjøringen og kunnskapen om informasjonssikkerhet på alle nivåer.
26. April 2017
Kurset er kort, men omfattende. Det er enkelt og følge med på de som snakker, og animasjonene gjør det enda enklere å få med seg det viktigste
24. April 2017