Snakk om utvikling – medarbeidersamtalen i staten

Kommentarer

Kan anbefales til alle ansatte i alle virksomheter som forberedelse til medarbeidersamtale (mas).
16. April 2020
Ta noe mer høyde for at ikke alle statsansatte jobber på en kontorarbeidsplass
20. desember 2019
Dette var kjedelig..
12. september 2019