Snakk om utvikling – medarbeidersamtalen i staten

Kommentarer

Jeg synes kurset var veldig bra for meg, det var mye nyttig i dette kurset som jeg ikke hadde tenkt på.
13. April 2021
Kan anbefales til alle ansatte i alle virksomheter som forberedelse til medarbeidersamtale (mas).
16. April 2020
Ta noe mer høyde for at ikke alle statsansatte jobber på en kontorarbeidsplass
20. desember 2019
Dette var kjedelig..
12. september 2019