Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk

Kommentarer

Lærerikt å få fokus på hvem vi skriver til og hva vi ønsker å formidle. Å forenkle er stuerent.
5. juli 2018
hyggelig måte å lære på
14. juni 2018
En grei innføring i klarspråk, men det var en noe uoversiktlig fremstilling. I tillegg synes jeg tekstefunksjonen virket som et nødalternativ.
12. mars 2018
Fin måte å friske opp skrivekunnskapen på.
7. desember 2017