Den vanskelige samtalen – en digital treningsarena for ledere i staten

Kommentarer

Meget bra kurs med gode handlingskort som også gav rom for refleksjon på egne valg og opptreden som leder.
24. juli 2019
Gode videomoduler. Bra teoretisk understøtte og smart kobling til ulike veiledere og direktiver.
19. juni 2019
Realistiske situasjoner på en reaklistisk måte.
20. februar 2019
Informere om kursrekken, samt ta det med i lederteamet .
7. februar 2019
Veldig bra plattform å lære på
4. desember 2018
Dette var en erfaring som jeg kunne tenkt meg å ha med i personalløpets start.
6. november 2018
passet ikke på Laptop, all tekst vises ikke
26. juni 2018
Gode refleksjoner. God læringsarena
11. januar 2018