Får Walter lov? E-læringskurs i forvaltningsloven

Kommentarer

Nyttig med situasjoner som viser eksempler for hvordan ting skal gjøres, og da som skuespill
18. mai 2018
Kurset tar opp de viktige hovedområdene som er nyttig å kjenne til. Kurset er en fin basis for å kunne lese og lære mer om forvaltningsloven.
27. April 2018