Barnets beste

I dette e-læringskurset får du en helthetlig forståelse av barns ulike møter med myndighetene i asylkjeden. Kurset egner seg for alle som arbeider med barn i migrasjon.

Barn i migrasjon til Norge møter politiets utlendingsenhet (PU), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Møtene med disse tre etatene kan være utfordrende for barn i sårbare situasjoner, enten den situasjonen er å søke asyl eller familiegjenforening, å bo på asylmottak, å være del av en klagebehandling eller å bli returnert til sitt hjemland.  Myndighetene som møter barna må evne å se barnets ståsted og å innta barneperspektivet.

Dette er et e-læringskurs som egner seg for alle som arbeider med barn i migrasjon, og som ønsker innsikt i barns ulike møter med PU, UDI og UNE. Kurset bidrar til en helthetlig forståelse av barns ulike møter med myndighetene i asylkjeden. Målet er at vi har felles verdier og holdninger i møte med barn, samt å sikre at hensynet til barns beste blir ivaretatt.

Fakta om kurset

  • Kurset er utviklet av UDI, PU og UNE.
  • Kurset viser utlendingsforvaltningens ulike møter med barn og fokuserer særlig på barneperspektivet. Du møter fageksperter som kommer med gode råd.
  • Målgruppa er ansatte i utlendingsforvaltningen eller personer som har oppgaver knyttet til barn i migrasjon, men kurset er åpent for alle.
  • Kurset består av 11 korte moduler
  • Det tar 45­–60 minutter å gjennomføre hele kurset.
  • Kurset inneholder video og lyd og er tekstet for dem som ikke har tilgang til lyd.
  • Du kan ta kurset alene eller sammen med kolleger. Kurset gir grunnleggende kunnskap og er et utgangspunkt for videre diskusjon.