Varsling til offentlige myndigheter

Dette kurset handler om varsling til offentlige myndigheter. I kurset lærer du hva varsling av kritikkverdige forhold er, hvordan offentlige myndigheter skal håndtere ekstern varsling og hva du som ansatt må være klar over som en potensiell mottaker av varsel.

Innhold

Har du opplevd at eksterne har tatt kontakt med deg for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin? Eller har du fått henvendelser om mulige kritikkverdige forhold? Har du i så fall vurdert dette som varsling etter arbeidsmiljøloven?

I dette kurset lærer du om

 • hva varsling om kritikkverdige forhold er
 • offentlige myndigheters ansvar og rolle som ekstern varslingsmottaker
 • hvordan du som ansatt i en offentlig myndighet skal forholde deg til varsling

Etter å ha gjennomført kurset skal du sitte igjen med en forståelse for

 • at varsling til offentlige myndigheter er viktig og ønskelig
 • at du som ansatt i en offentlig myndighet kan være en varslingsmottaker (selv om dette ikke er en av dine daglige oppgaver)
 • viktigheten av å ivareta varslere på en god måte og at du kan ha en viktig rolle

 

Introduksjonsvideo til Varsling til offentlige myndigheter

Fakta om kurset

 • E-læringskurset består av tekstforklaringer, illustrasjoner, animasjonsfilmer, test-deg-selv-oppgaver og oppsummeringer.
 • Kurset gir den beste brukeropplevelsen ved bruk av en stasjonær eller bærbar datamaskin (PC eller Mac).
 • Kurset kan også brukes på mobile enheter, slik som nettbrett eller smarttelefoner. For disse anbefales bruk av nettleserne Chrome eller Safari. For de fleste mobile enheter vil kurset se best ut i liggende format.
 • På PC/Mac bruker man navigasjonssymboler for å gå frem og tilbake i kurset. På mobile enheter sveiper man mot høyre eller venstre.
 • Kurset inneholder lydklipp. For deltakere som ikke har tilgang til lyd, er kurset tekstet. Lyd justeres og skrus av og på ved å bruke lydreguleringen på datamaskinen eller den mobile enheten.
 • Estimert gjennomføringstid er 20–30 minutter.
 • Kurset er utviklet av Arbeidstilsynet.
 • Besøk www.arbeidstilsynet.no/varsling for mer informasjon om varsling.

Bakgrunn

I samarbeid med 13 offentlige myndigheter har Arbeidstilsynet ledet et arbeid for å bedre kunnskapen og bevisstheten om varsling til offentlige myndigheter. Bakgrunnen for arbeidet var Stortingets behandling av nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven i 2015. I behandlingen ble det pekt på en generell lav kunnskap om varsling til offentlige myndigheter.

Selv om varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter alltid regnes som forsvarlig varsling, er det en utfordring at ansatte i norske virksomheter ofte ikke er klar over denne varslingskanalen, og ikke vet hvor de skal henvende seg for informasjon og bistand.

Det er også et behov for å øke kunnskapen om varsling fra eksterne arbeidstakere blant ansatte i offentlige myndigheter. For å kunne håndtere ekstern varsling på en god måte må ansatte i offentlige myndigheter ha kunnskap om varsling, være klar over at de kan være en mottaker av varsel og vite hva de skal gjøre når de mottar varsel om kritikkverdige forhold. 

Dette kurset er utviklet og kvalitetssikret av Arbeidstilsynet. Det er et av flere opplæringstiltak for å øke kunnskapen og bevisstheten om ekstern varsling blant ansatte i offentlige myndigheter.  

Materiell for gjennomføring av kurset

Vi har laget en veileder med forslag til hvordan kurset kan gjennomføres hos den enkelte myndighet. Veilederen beskriver aktiviteter og tilgjengelig materiell til bruk før, under og etter e-læringskurset.

Veileder for gjennomføring av kurset

Plakater

Plakater dere selv kan redigere - Word-dokument

Materiell til grupperefleksjon

Guide for veiledning til varslere

Felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset krevet pålogging. 

Arbeidstilsynet tilbyr virksomheter som ønsker det, å laste opp nettkurset til eget LMS:

Installere Varsling til offentlige myndigheter i virksomhetens læringsplattform - last ned ZIP-fil

Learning Tools Interoperability (LTI)

Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

​​​​​

URL til informasjonskapsel

(Cartridge URL)

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/cartridge.php/11/2308...

Hemmelig streng

(Shared secret)

0rxAPv8n7kvGHZdNdUsdojYkAVOAxuEM

Forbrukernøkkel

(Consumer key)

DIFI EKSTERN

RegistreringsURL

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/proxy.php/11/e1e79d82...

OppstartsURL

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/tool.php?id=11