Grunnleggende om etatsstyring

Etatsstyring handler om hvordan departementene styrer sine underliggende virksomheter, og er en av departementenes viktigste oppgaver. Samtidig har etatsstyringen stor betydning for underliggende virksomhet. Er du en som jobber i et departement eller underliggende virksomhet og ønsker å forstå bedre hvordan styre og bli styrt, er dette kurset for deg.

 

Kort om kurset – dette får du 

Dette er et modulbasert kurs som gir korte filmer som gir en effektiv innføring i hva etatsstyring er, og hvordan det bør og kan praktiseres. Det er også henvisninger til aktuell litteratur under hver film.  

Tilbudet består til sammen av åtte moduler som kan gjennomføres uavhengig av hverandre.  

For å få kurset registrert som fullført på din profil må du åpne alle sidene i kurset.  

Teaser for Grunnleggende om etatsstyring

Målgruppe 

Kurset er for ansatte i departement eller virksomheter som arbeider med etatsstyring eller er interessert hvordan styre eller bli styrt .  

Fakta om kurset

Modulene er på rundt 20 min hver og kan tas enkeltvis. Dersom man ser alle filmene, tar det i overkant av halvannen time. Egenaktivitet og bearbeiding av det du blir presentert for kommer i tillegg.  

Kursets 8 moduler kan plasseres under tre hovedoverskrifter;  

Introduksjon 

  1. Grunnleggende om etatsstyring 

Om styringsdialogen 

  1. Hovedinstruks – kort om hensikt og hvordan utforme 

  1. Tildelingsbrev – kort om hensikt og hvordan utforme 

  1. Årsrapport – kort om hensikt og hvordan utforme 

  1. Etatsstyringsmøter - kort om hensikt og hvordan gjennomføre 

Om sentrale perspektiver i styringen. 

  1. samordning i etatsstyringen 

  1. Mål og resultatstyring i etatsstyringen 

  1. bruk av økonomisk informasjon i etatsstyringen 

Under hver video har du tilgang til ekstramateriale for å få mer informasjon om temaet.