Kom i gang med grønne anskaffelser

Dette kurset gir en enkelt og praktisk innføring i hva grønne anskaffelser er og hvordan du kan stille gode klima- og miljøkrav.

Grønne anskaffelser gir verdi for virksomheten, brukerne, næringslivet og samfunnet. Det er lovpålagt og et viktig virkemiddel for å oppnå Norges klima- og miljømål.

Vårt mål er at du blir inspirert og motivert til å gjennomføre egne grønne anskaffelser. Kurset er derfor fylt med mange gode eksempler på hva andre offentlige innkjøpere har gjort.

Du får også vite om hvordan du kan:

 • åpne opp for hvordan behovet ditt kan dekkes på ulike måter
 • bruke anskaffelser til å redusere skadelig miljøbelastning og fremme klimavennlige løsninger
 • ha dialog med leverandører
 • bruke livssykluskostnader
 • følge opp klima- og miljøkrav i kontraktsperioden
 • bruke Kriterieveiviseren.no

E-læringsprogrammet bygger på veilederen «Kom i gang med grønne anskaffelser» som DFØ har laget sammen med NHO.

 

Om kurset

Kurset tar ca 45 minutter å gjennomføre og er delt opp i ulike moduler. De kan tas hver for seg når du har behov og anledning:

 1. Bakgrunn
 2. Hva er grønn anskaffelsespraksis?
 3. Slik gjør du det i den enkelte anskaffelsen
 4. Bruk av miljømerker, miljøvaredeklarasjoner og miljøledelsessystem (kommer høsten 2021)
 5. I hvilke anskaffelser bør du tenke på klima- og miljø (kommer høsten 2021)
 6. Merkostnader og finansiell støtte
 7. Tips til veien videre

Målgruppe for kurset er innkjøpere, prosjektledere og klima- og miljørådgivere i offentlig sektor.