La Stå! Digital veileder for utvikling av kompetansetiltak

Verktøyet «La Stå» er ein digital rettleiar for alle som jobbar med formidlings- og opplæringsverksemd i forvaltninga. Rettleiaren kan brukast til mykje og kan brukast om du planlegg eit kurs, skal skrive ein rettleiar eller lage eit stort opplæringsprogram.

«La Stå» gjev deg eit overblikk over alle relevante faktorar i planlegginga av opplæringstiltaket ditt. Med utgangspunkt i «den didaktiske relasjonsmodellen» skal du lære å planleggje opplæringstiltaket systematisk og heilskapleg:

  • Kva skal lærast?
  • Kvifor og korleis skal det lærast?
  • Kven skal gjere kva?

Rettleiaren gjev deg også innføring i behovskartlegging og implementering av opplæringstiltaket.

Du jobbar aktivt i rettleiaren ved å navigere deg rundt i verktøyet, jobbe med oppgåver og skrive eigne skildringar av opplæringstiltaket ditt. Notata dine blir lagra automatisk i «notatblokka». Denne har du høve til å skrive ut på papir eller som PDF, og bruke som ei skildring av opplæringstiltaket ditt. 

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Difi tilbyr verksemder som ønskjer det, å laste opp nettkurset til eige LMS. 

Installere La Stå! på virksomhetens læringsplattformen - last ned ZIP-fil

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel

(Cartridge URL)

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/cartridge.php/34/761c...

Hemmelig streng

(Shared secret)

lcGLd2xiDcZB1V1x792L5lsbRUJTO6u0

Forbrukernøkkel

(Consumer key)

DIFI EKSTERN

RegistreringsURL

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/proxy.php/34/69593252...

OppstartsURL

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/tool.php?id=34

Last ned hele veilederen (pdf)