Finn Veien – et e-læringskurs basert på prosjektveiviseren.no

Finn Veien viser hvordan digitaliseringsprosjekter kan styres. Kurset tar opp mange begrep og temaer som behandles grundig i prosjektveiviseren.no. Finn Veien gir inspirasjon til å ta i bruk en felles metodikk. Kurset er rettet mot prosjekteiere og prosjektledere, og andre som er involvert i prosjekter i din virksomhet.

Faglig innhold

Vi veiledes gjennom kurset av Finn Veien, en erfaren prosjektleder. Den første modulen handler om hvordan digitalisering og digitaliseringsprosjekter er virkemiddel i virksomhetsutviklingen. Modul to til seks er bygget opp rundt et «case» som vi følger gjennom prosjektets faser, ofte med referanse til innhold i prosjektveiviseren.no

De seks modulene tar for seg disse temaene:

 • Digitalisering og digitaliseringsprosjekter
 • Prosjektveiviseren – hva og hvorfor
 • Konseptfasen
 • Planleggingsfasen
 • Gjennomførings- og avslutningsfasen
 • Realiseringsfasen

Introduksjonsvideo til Finn veien!

Fakta om kurset

 • Kurset består av seks moduler
 • Hver modul varer ca. 10 minutter
 • Modulene er i hovedsak en kombinasjon av animasjoner, flervalgsoppgaver og informasjonssider.
 • Hver modul avsluttes med en oppgave som kan løses alene eller sammen med andre.
 • Målgruppe for kurset er prosjekteiere og prosjektledere, og andre som er involvert i prosjekter i din virksomhet
 • Vi anbefaler at kurset gjennomføres planmessig for deler av eller hele virksomheten.

Spørsmål knyttet til programmet kan sendes prosjektveiviseren@difi.no.

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

 • Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML 5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.
 • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G.
 • Kurset kan som hovedregel ikke spilles av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset hjemmefra. 

Difi tilbyr virksomheter som ønsker det, å laste opp nettkurset til eget LMS. 

Installere Finn Veien i virksomhetens læringsplattform - last ned ZIP-fil

Vi har laget en egen prosessveileder med råd om tips for gjennomføring, samt en del annet materiell som kan lastes ned og brukes i gjennomkjøringen av kurset hos deg.