Hvordan unngå sosial dumping i offentlige anskaffelser – et e-læringskurs

Kurset belyser problemstillinger rundt sosial dumping i offentlige anskaffelser, og du får informasjon om hva du som offentlig innkjøper kan gjøre i arbeidet med å motvirke dette. Du får en innføring i oppfølging av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og annet relevant regelverk. Kurset er for offentlige innkjøpere.

Faglig innhold

E-læringskurset "Hvordan unngå sosial dumping i offentlige anskaffelser" gir deg kunnskap om:

 • Hva som menes med sosial dumping
 • Kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
 • Konsekvenser av sosial dumping for arbeidstaker, offentlig oppdragsgiver og velferdssamfunnet
 • Hva som kan indikere høy risiko for sosial dumping
 • Hva som er minimumskrav for oppfølging av en kontrakt
 • Aktuell dokumentasjon som kan gjennomgås der det er behov for ytterligere kontroll
 • Hvordan du kan skape en kultur mot sosial dumping

Introduksjonsvideo til Sosial dumping i offentlige anskaffelser

Jobber du i HR?
Da kan du velge å laste ned kurset til eget LMS. Se nederst på siden.

Fakta om kurset

 • Kurset tar ca. en halvtime å gjennomføre. Du kan ta kurset så mange ganger du ønsker.
 • Kurset er for offentlige innkjøpere.
 • Du får en innføring i oppfølging av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og annet relevant regelverk.

Kurset tar for seg fem deltemaer og avsluttes med en oppsummering: 

 • Hva er sosial dumping?
 • Hvordan forhindre sosial dumping i konkurransegrunnlaget?
 • Hvordan avsløre useriøse aktører?
 • Hvordan følge opp en kontrakt?
 • Hvordan bygge en kultur mot sosial dumping?
 • Oppsummering

For hvert deltema vil du få se korte filmer. Disse handler om en utenlandsk håndverker som blir utsatt for sosial dumping på arbeidsplassen. Kommunen står oppført som byggherre. I tilknytning til temaene og filmene får du utdypende informasjon og spørsmål om tematikken sosial dumping. Historien er fiktiv.

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Difi tilbyr virksomheter som ønsker det, å laste opp nettkurset til eget LMS. 

Installere kurset på virksomhetens læringsplattform - last ned ZIP-fil