La Stå! Digital veileder for utvikling av kompetansetiltak

Verktøyet «La Stå» er ein digital rettleiar for alle som jobbar med formidlings- og opplæringsverksemd i forvaltninga. Rettleiaren kan brukast til mykje og kan brukast om du planlegg eit kurs, skal skrive ein rettleiar eller lage eit stort opplæringsprogram.

Forside på La Stå
 
 

«La Stå» gjev deg eit overblikk over alle relevante faktorar i planlegginga av opplæringstiltaket ditt. Med utgangspunkt i «den didaktiske relasjonsmodellen» skal du lære å planleggje opplæringstiltaket systematisk og heilskapleg:

  • Kva skal lærast?
  • Kvifor og korleis skal det lærast?
  • Kven skal gjere kva?

Rettleiaren gjev deg også innføring i behovskartlegging og implementering av opplæringstiltaket.

Du jobbar aktivt i rettleiaren ved å navigere deg rundt i verktøyet, jobbe med oppgåver og skrive eigne skildringar av opplæringstiltaket ditt. Notata dine blir lagra automatisk i «notatblokka». Denne har du høve til å skrive ut på papir eller som PDF, og bruke som ei skildring av opplæringstiltaket ditt. 

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Difi tilbyr verksemder som ønskjer det, å laste opp nettkurset til eige LMS. 

Installere La Stå! på virksomhetens læringsplattformen - last ned ZIP-fil

Last ned hele veilederen (pdf)