Ta Sats – ny som leder i staten

Ta Sats er et e-læringskurs som handler om lederrollen, lederhverdagen og ledelse i en statlig kontekst. Gjennom gode refleksjonsoppgaver og trening på sentrale utfordringer og dilemmaer får du hjelp til å stake kursen for ditt eget lederskap.

E-læringskurset passer både for deg som er ny i lederrollen, og for deg som er på jakt etter bevisstgjøring og praktiske verktøy. For deg som arbeider i HR eller med opplæring, er e-læringskurset lett å inkludere i virksomhetens lederopplæring og lederutvikling. Ledere kan både ta det på egen hånd og gjennomføre det sammen med lederkollegaer eller i ledergrupper.  

Faglig innhold

Med overgangen fra medarbeider til leder, fra privat til offentlig sektor eller til ledelse i en ny virksomhet kan det lønne seg å bruke litt tid i oppstarten til å tenke gjennom hva rollen krever og hvordan du ønsker å opptre; hvilke krav og forventninger eksisterer, hva slags type leder du ønsker å være og hva du bør gjøre for å lykkes med dette? E-læringskurset byr på 10 ulike leksjoner som tar utgangspunkt i praktiske case eller situasjoner, inneholder ulike typer oppgaver og gir ledelsesfaglige råd.

Leksjonene handler om alt fra hvordan du kan forberede deg til den nye rollen, forventningsavklaring med egen leder, medarbeideroppfølging- og utvikling - og ikke minst praktiske lederoppgaver som delegering, å gi tilbakemelding, prioritering og møteledelse. Gjennom kurset får du også en overordnet innføring i det statlige rammeverket og hva som særpreger og kreves av en leder i staten.

Fakta om kurset

Ta Sats består av 10 leksjoner: 

1.    Vær klar  

2.    Orienter deg

3.    Avklar forventninger 

4.    Vis vei

5.    Se spillerne

6.    Bruk laget

7.    Gi tilbakemeldinger

8.    Bygg relasjoner

9.    Ta kontroll

10.    God møteledelse

 
Hver leksjon tar fra 10–20 minutter å gjennomføre. De fleste leksjonene avrundes med konkrete verktøy og sjekklister som du kan laste ned og anvende når du skal løse oppgaver i din egen lederhverdag. 

Ulike måter å ta i bruk Ta Sats

  1. Ta Sats på egen hånd: Du får en nyttig innføring i statlig lederskap. Gjennom gode refleksjonsoppgaver og trening på sentrale utfordringer og dilemmaer, får du hjelp til å stake kurs for eget lederskap. 
  2. Ta Sats sammen med lederkollegaer i egen virksomhet: Relater kompetansen e-læringskurset gir til hva som er gjeldende lederpraksis i din virksomhet. Dette organiseres gjerne i regi av HR/opplæringsansvarlig i virksomheten. 
  3. Ta Sats som en del av Difi sitt program for nye ledere: Ny som leder-programmet i Difi er et blandet læringsløp som består av e-læringskurset Sats, samlinger og møteplasser. Programmet har oppstart to ganger i året, høst og vår, hvor vi tar opp inntil 30 nye ledere fra ulike offentlige virksomheter. Meld deg på her.

Les mer om hvordan virksomheten på ulike måter kan ta i bruk Sats her.  

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

E-læringskurset fungerer på PC, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari. Kurset krever pålogging. Alle Difi-kurs er gratis å ta i bruk, og Difi tilbyr virksomheter som ønsker det opplasting av e-læringkurset til eget LMS. 

Installere kurset Ta sats på virksomhetens eget LMS - last ned ZIP-fil!

 

Implementeringsmateriell for opplæringsansvarlig

Det finnes flere måter å ta i bruk Sats i egen lederopplæring og lederutvikling. Les mer her.