Funker det digitalt, da? E-læringskurs om utvikling og implementering av digitale opplæringsmetoder

"Funker det digitalt, da?" har som mål å øke kompetansen innen digitale opplæringsmetoder og nettbasert undervisning for lærere, instruktører, ledere og HR-medarbeidere og dermed øke bruken av digital opplæring i staten.

Kurs 1 omhandler grunnleggende læringsteorier, pedagogikk og didaktikk.

Til kurs 1
Funker det digitalt, da?

Kurs 2 er mer praktisk rettet og tar for seg den praktiske tilnærmingen til hvordan man bruker teknologiske hjelpemidler og internett som læringsarena.

Til kurs 2
Det funker digitalt

Fakta om kurset

 • Viktige elementer i kurset er formidling av fagstoff, undervisning på nett og veiledning og samhandling på nett. 
 • I kurs 1 må man starte med introduksjonsmodulen. Derretter er det fri navigering. 
 • Kurs 1 tar mellom 30-60 minutter å gjennomføre
 • Målgruppen for kursene er lærere, instruktører, opplæringsansvarlige, HR-medarbeidere og HR-ledere i statlig sektor. 
 • "Funker det digitalt, da?" er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets Høgskole, Norsk jernbaneskole, Kriminalomsorgens Utdanningssenter, Politihøgskolen og Difi. Prosjektet er finansiert gjennom Tariffavsatte kompetansemidler for statlig sektor. 

Introduksjonsvideo til Funker det digitalt, da? 

 

Faglig innhold

Utnytter du blandede læringsformer til det fulle? Erfaring og fagspesialisering er ikke alltid nok for å lage god undervisning og holde studentene aktive og motiverte. Du trenger faktisk et solid pedagogisk grunnlag som er tilpasset moderne behov i en digital hverdag. "Funker det digitalt, da?" er to e-læringskurs om utvikling og implementering av digitale opplæringsmetoder i staten. 

Delene i kursene

Kurs 1: 

 • Innledning
 • Behaviorisme og kognitivisme
 • Hva er kunnskap og hvor lærer vi den? 
 • Motivasjon 
 • Læringsstrategier
 • Den didaktiske relasjonsmodellen
 • Arbeidsformer og undervisningsmetoder
 • Vurdering

Kurs 2:

 • Innledning
 • Digitale deltakere
 • Undervisningsmetoder
 • Interaksjonsformer på nett
 • Virkemidler og multimedier
 • Nettbasert vurdering

Tekniske krav for å kunne bruke kurset 

Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari. 

Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spiller av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset hjemmefra. 

Kurset krever pålogging.

Difi tilbyr virksomheter som ønsker det, å laste opp nettkurset til eget LMS. 

Kurs 1: Funker det digitalt, da? - last ned ZIP-fil   

Kurs 2: Det funker digitalt - last ned ZIP-fil

English version

Course 1
But, Will it Work Online?
Course 2
Yes, It Does Work Online

 

Download ZIP to your own LMS

Download ZIP to your own Learning Management System:

Course 1: But, Will it Work Online? 

Course 2: Yes, It Does Work Online