Medarbeiderutviklingsprogram

Hva innebærer det for deg å være ansatt gjennom traineeprogrammet, og hvordan kan du sikre deg et godt utbytte av programperioden? Dette er et læringsløp for deg som er ansatt gjennom traineeprogrammet i staten. Læringsløpet består av tre korte og praktiske e-læringskurs som skal gi deg en innføring om traineeprogrammet og gi deg nye perspektiver, nyttig innsikt og verktøy som du kan ta med deg i programperioden.

Traineeperioden

Som ansatt i traineeprogrammet fyller du en vanlig stilling i en virksomhet. Etter gjennomført programperiode har arbeidsgiveren din mulighet til å gjøre stillingen din fast.

I tillegg til intern opplæring som nyansatt i virksomheten, vil du også få dette medarbeiderutviklingsprogrammet som består av tre korte e-læringskurs, og en egen mentor som følger deg opp i løpet av perioden.

Hvordan bruke e-læringskursene? 

E-læringskursene er korte med varighet på ca. 10 minutter per kurs. Vi anbefaler deg å ta kursene over et lengere tidsintervall, hvor du tar det første kurset i oppstarten av perioden, det andre kurset etter et par måneder og det siste kurset mot slutten av traineeperioden. Du kan ta kursene enten enkeltvis eller sammen med din leder eller mentor. Vi håper e-læringskursene vil gjøre deg trygg i traineeprogrammet og som medarbeider i staten. Bruk dem gjerne som et oppslagsverk gjennom hele perioden.

Målgruppen:

Målgruppen for e-læringskursene er ansatte gjennom traineeprogrammet i staten. 

Ledere og mentorer for ansatte på traineeprogrammet kan ha nytte av kursene, for å få kunnskap om programmet.   Tematikken kan de bruke som samtaletema med den ansatte. 
Nyansatte i staten som ønsker å lære mer om selvledelse og medarbeiderskap, samt få gode råd for å få en god start i ny jobb kan også ha glede av kursene. 

Kurs i medarbeiderskap – dette får du 

Kurs 1 i ditt digitale læringsløp. Det første kurset tar du nå, i starten av din periode. Her vil du få en innføring i traineeprogrammet og blant annet bli utfordret til å reflektere over dine mål for ansettelsen. Kurset består av tre tema. Dette får du lære mer om:

  • Traineeprogrammet – hvilket ansvar har din leder og mentor for deg? Hvordan tar du opp dine tilretteleggingsbehov med leder, når du ikke vet hvordan en normal dag på jobb ser ut? 
  • Mål og motivasjon for perioden – hva gir deg ekstra driv og energi i jobben? Og hvordan setter du deg gode mål for programperioden?
  • Medarbeiderskap – hvilket ansvar tar du selv for egne arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø? 

Kurs i kommunikasjon og samhandling på jobb – dette får du 

Kurs 2 i ditt digitale læringsløp. Det andre kurset tar du et par måneder inn i din periode i traineeprogrammet. Her vil du få en innføring i traineeprogrammet og blant annet bli utfordret til å reflektere over dine mål for perioden. Kurset består av to tema. Dette får du lære mer om:

  • Samhandling, samarbeid og arbeidsmiljø – hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø? Hvordan få til godt samarbeid på jobben? 
  • Grep for å bli bedre til å kommunisere– hvordan bli en god lytter? Hvordan bygge bro mellom mennesker?

Kurs i kompetanse, refleksjon og veien videre – dette får du 

Kurs 3 i ditt digitale læringsløp. Det tredje kurset tar du mot slutten av din periode i traineeprogrammet. Her vil du bli utfordret på hva du ønsker å gjøre videre. Hvordan ser veien ut? Hva er det riktige for deg? Kurset består av to tema. Dette får du lære mer om:

  • Kompetanse og styrker– hva er din kompetanse og dine styrker i arbeidslivet? Hva vil du lære mer om eller bli flinkere til? 
  • Refleksjon og videre muligheter– hva har du lært gjennom perioden din i traineeprogrammet og hvordan kan du bruke det videre i arbeidslivet? 

Om utvikling av kurset 

E-læringskursene i medarbeiderutviklingsprogrammet bygger på tematikk fra tidligere fysiske samlinger gjennom programmet.
Våre kilder:

  • Fjeldstad, Amund (2021). Karriereboka.
  • Impaktor, (2021) materiell og innhold fra tidligere samlinger. 
  • Fagstoff fra Statens arbeidsgiverportalen.

Kursene er produsert i samarbeid med leverandøren Zoaring