Om plattformen

På Læringsplattformen kan alle finne og ta i bruk gratis digitale læringsressurser. Plattformen skal gjøre det lettere å få til et felles kompetanseløft gjennom å bruke digitale læringsressurser.

E-læringressursne ler laget slik at de enkelt kan brukes i virksomhetsinterne opplæringstilbud. Noen av e-læringskursene kommer også med implementeringsveiledere eller implementeringsmateriell til nedlasting. Dersom virksomheten din har eget LMS, finner du også lenker for nedlasting av scormpakker til de fleste kursene. Vi har også tatt i bruk LTI (Learning Tools Interoperability). Ta kontakt om dersom det er aktuelt for din virksomhet.

Læringsplattformen er basert på LMS-et Moodle.

Krever registrering og pålogging

Tilbudet er tilgjengelig for alle, men for at du skal kunne ta et e-læringskurs må du registrere deg, eller logge deg på om du har registrert deg tidligere. Når du er pålogget får du tilgang til "Min side" med oversikt over hvilke kurs du har begynt på og hvilke du har gjennomført. Du kan også laste ned kursbevis for gjennomførte kurs fra denne siden.

Felles læringsplattform for statlige virksomheter (virksomhetsplattformen.difi.no)

Virksomhetsplattformen ble lansert mai 2018 og tilbys som et gratis LMS (Learning Management System) og kompetansestyringsverktøy. Du kan lese mer om dette tilbudet på Arbeidsgiverportalen