Om plattformen

På Læringsplattformen kan hele staten finne og dele digital opplæring. Plattformen skal gjøre det lettere å få til et felles kompetanseløft gjennom å bruke digitale læringsressurser.

E-læringskursene lages slik at de enkelt kan brukes i virksomhetsinterne opplæringstilbud. Noen av e-læringskursene kommer også med implementeringsveiledere eller implementeringsmateriell til nedlasting. Dersom virksomheten din har eget LMS, finner du også lenker for nedlasting av scormpakker til de fleste kursene. Vi har også tatt i bruk LTI (Learning Tools Interoperability). Ta kontakt om dersom det er aktuelt for din virksomhet.

Læringsplattformen er basert på LMS-et Moodle.

Krever registrering og pålogging

Kurstilbudet er tilgjengelig for alle, men for at du skal kunne ta et e-læringskurs må du registrere deg, eller logge deg på om du har registrert deg tidligere. Når du er pålogget får du tilgang til "Min side" med oversikt over hvilke kurs du har begynt på og hvilke du har gjennomført. Du kan også laste ned kursbevis for gjennomførte kurs fra denne siden.

Felles læringsplattform for statlige virksomheter

Annet halvår 2017 startet vi pilotering av Felles læringsplattform for statlige virksomheter (Virksomhetsplattformen.difi.no). Helsedirektoratet og Difi er piloter. Tilbudet om en virksomhetsintern læringsplattform for statlige virksomheter lanseres 31. mai. 

Vi vil tilby denne læringsplattform som en fellestjeneste fra Difi. Her kan den enkelte virksomhet administrere interne e-læringskurs og arrangementer, lage egne e-læringskurs, men også dele arrangementer og e-læring med andre statlige virksomheter. Ved hjelp av god søkefunksjonalitet og oversiktlige personlige startsider, egne ledersider med enkel tilgang til rapporter og mulighet for å melde medarbeidere på kompetanseutviklingstiltak i tillegg til rapporttilgang for HR, dekker plattformen de grunnleggende behovene for verktøystøtte for en mer strategisk kompetansestyring. 

Felles læringsplattform for statlige virksomheter har grunnleggende funksjonalitet for en læringsplattform. Difi vil drifte og videreutvikle plattformen i samråd med brukerne.  Ved å starte med en plattform som er starter smått og så videreutvikle og utvide den med funksjonalitet over tid, legger vi til rette for at virksomheter som i dag er i startgropa når det gjelder digital opplæring, kan bygge kompetanse og videreutvikle seg i retning av de mer etablerte virksomhetene. Ta kontakt med Difi på e-post til digital_laering@difi.no om dette er aktuelt for din virksomhet.  

Hvordan vi har gått frem for å avdekke grunnleggende behov og hva som er ønsket fremtidig funksjonalitet kan du lese om i rapporten Virksomhetsarkitektur for en felles læringsplattform.

Bakgrunn

Difi fikk i statsbudsjettet for 2014 i oppdrag å utvikle felles digitale opplæringsprogrammer og etablere en felles plattform for distribusjon og deling av disse. Arbeidet er organisert som et fireåring program med navnet På nett med læring.

Du kan lese om forventede gevinster av arbeidet i Kartlegging og måling av gevinster fra det statlige programmet for e-læring.