Om virksomhetsplattformen

Virksomhetsplattformen er en felles læringsplattform for statlige virksomheter og tilbys som et gratis LMS (Learning Management System).

Her kan den enkelte virksomhet administrere egne e-læringskurs og arrangementer, samt dele arrangementer og kurs med andre statlige virksomheter. Plattformen har et innebygget forfatterverktøy slik at man kan lage egne e-læringskurs. De ulike virksomhetene velger selv om de ønsker at andre virksomheter skal se og få tilgang til virksomhetens kurs.

I Virksomhetsplattformen vil virksomhetens ansatte ha personlige sider hvor de enkelt kan se status på egen kompetanseutvikling. Det er også egne sider for ledere og HR som gir oversikt over kompetanseutvikling for virksomhetens ansatte. Plattformen bør således dekke de grunnleggende behovene for verktøystøtte til strategisk kompetansestyring i staten.