Får Walter lov? E-læringskurs i forvaltningsloven

Få oversikt og innsikt i forvaltningsloven på en morsom og annerledes måte.

Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet.

Hver modul rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningsloven i praksis og tar maks fem minutter å gjennomføre. Det presenteres en nøtt i hver modul som blir besvart avslutningsvis i modulen. 

Introduksjonsvideo til Får Walter lov

Ta kurset sammen  med kolleger

Vi anbefaler at kolleger tar kurset sammen. På den måten kan man koble kurset opp mot aktuelle problemstillinger i egen virksomhet, og diskutere dilemmaer i for eksempel avdelingsmøter.

Fakta om kurset

  • Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning, og det er gratis. 
  • Kurset består av 15 korte moduler med et case, spørsmål underveis og noen dilemmaer.
  • Alle som fullfører de 15 modulene får kursbevis.
  • Kurset er utviklet på bestilling fra Difi. Kurset er juridisk kvalitetssikret av Morten Walløe Tvedt, cand.jur. fra Universitetet i Oslo og seniorforsker innenfor jus og bioteknologi.

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Generelt anbefales det å bruke en oppdatert versjon av nettleser som støtter HTML5.
Google Chrome kan generelt anbefales på tvers av operativsystemer/enheter.

Vi anbefaler bruk av PC og Mac, men jobber med saken slik at kurset også kan tas på mobil og nettbrett.

  • Laptop/desktop/tablets: Windows 7/8: Internet Explorer 9 eller nyere, Firefox 21 eller nyere, Chrome 33 eller nyere
  • Windows RT/Phone: IE 10 eller nyere
  • Mac OSX: Safari 7 eller nyere, Chrome 33 eller nyere
  • iOS 6/7: Safari 5 eller nyere
  • Linux: Firefox 26 eller nyere, Chrome 33 eller nyere
  • Android 4: Android Browser 4.4 eller nyere, Chrome 33 eller nyere

Siden kurset inneholder en del video, anbefaler vi en båndbredde på minimum 1Mbps. Kurset kan som hovedregel ikke spilles av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset hjemmefra. 

Får Walter lov? på virksomhetens eget LMS

Difi tilbyr virksomheter som ønsker det, å laste opp kurset til eget LMS. 

Får Walter lov? - last ned ZIP-fil, SCORM 1.2

Får Walter lov? - last ned ZIP-fil, SCORM 2004

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel

(Cartridge URL)

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/cartridge.php/7/7aa3d...

Hemmelig streng

(Shared secret)

qDxHUdoC6aAhSzkyKPzoXACfGC4TdEV1

Forbrukernøkkel

(Consumer key)

DIFI EKSTERN

RegistreringsURL

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/proxy.php/7/55a4eba34...

OppstartsURL

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/tool.php?id=7

Implementeringsmateriell for opplæringsansvarlige

Vi har laget en egen prosessmanual med råd og tips for hvordan du kan gjennomføre kurset i hele virksomheten. Nedenfor kan du også laste ned annet materiell du kan bruke når kurset skal rulles ut i virksomheten.