Samarbeid og medbestemmelse - for ledere og tillitsvalgte

Nettkurset gir kompetanse i samarbeid og medbestemmelse i statlige virksomheter. Opplæringen skal styrke samarbeidskompetanse og medbestemmelse, og retter seg mot ledere, tillitsvalgte og HR/personal.

 

Samarbeid og medbestemmelse
 
 

Ta kurset i bruk for å nå virksomhetens mål og strategier gjennom

  • gode samarbeids- og medbestemmelsesprosesser
  • økt kunnskap om hovedavtalen, hovedtariffavtalene og lov- og avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i staten

Nettkurset kan tas i sin helhet, eller enkeltdeler ut fra ønsker og behov. 

Nettkurset egner seg godt i leder- og tillitsvalgtopplæring. Det kan brukes som oppslagsverk til bruk i konkrete arbeidssituasjoner.

Introduksjonsvideo

Faglig innhold

Nettkurset er delt inn i tre deler, og du kan velge hvilke temaer som er relevant for egen virksomhet og til hvilke målgrupper.

Del 1: RegelverkDel 2: SamarbeidDel 3: Samarbeid i praksis
HovedavtalenRammer og samhandlingStor omstilling
Partene i hovedavtalenFå felles forståelseLiten omstilling
Lokalt samarbeid, tilpasningsavtalenForeslå løsningerLeders handlingsrom
Informasjon, drøfting og forhandlingVurdere forslageneLønnsjusteringer
Politiske beslutningerTa en beslutning 
HovedtariffavtaleneGjennomfør 
StatsansattelovenSamarbeidsprofil 
Omstilling  
Lederens handlingsrom  
Quiz  

Metode

Deltakeren får et variert tilbud av metoder: e-læring, quiz, søkefunksjon, ordbok, dilemmaer og oppgaver, lenkesamling til lovverk, maler og sjekklister til samarbeidsprosesser, filmer, animasjon, podkast og annet fordypningsmateriell.

  • Kurset kan tas alene eller sammen i grupper.
  • Det kan brukes som oppslagsverk til bruk i konkrete arbeidssituasjoner.
  • Det finnes tilleggsmateriell for å gjennomføre samlinger.
  • Du får forslag til kjøreplaner og metoder.

Ta i bruk nettkurset

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset fungerer på pc, nettbrett og smarttelefon som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML 5. Eksempel på nyere nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.

Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G.

Implementeringsmateriell for opplæringsansvarlig

Introduksjon til kurset for kursplanlegger

Filmer

Podkaster

 

Her kan du laste ned kurset til eget LMS

De virksomheter som ønsker det kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Installere Samarbeid og medbestemmelse i virksomhetens læringsplattform - last ned ZIP-fil

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel

(Cartridge URL)

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/cartridge.php/24/a23b...

Hemmelig streng

(Shared secret)

J2RiXr9xS8IFRRsjryB3YkEFV30SvWSU

Forbrukernøkkel

(Consumer key)

DIFI EKSTERN

RegistreringsURL

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/proxy.php/24/59987945...

OppstartsURL

https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/tool.php?id=24